Hopp til innholdet

Begrenset antall plasser, Søk i dag for å sikre deg plass!

".. Generelt så opplever jeg at elevene fra Cancam skolen er kommet lenger og er mer selvstendig enn elever fra andre skoler."

- Mein Cathrine Torset, eier av Hårmakern i Ålesund.


Cancam skolen er godkjent av Lånekassen. Basis-støtte og tilleggslån vil dekke 100 % av studieavgiften ved Cancam skolen.

Opplæringsmål

Vårt mål er å gi elevene en intensiv grunnopplæring i frisørfaget. Undervisningen skal være inspirerende, gøy og selvsagt lærerik.

Opplæring er basert på offentlig godkjent læreplan, Vg 2 nivå og etter krav fra kunnskapsløftet. Kurset går over 5 ½ måned, der ca. 2/3 er praktisk-trening og ca. 1/3 er teoretisk undervisning. Vi legger mest vekt på klipp, fargebehandling, strukturomforming, bransjekunnskap, tegning og fagterminologi.

Når du er ferdig på Cancam skolen begynner du å jobbe som lærling/praksiskandidat i frisørsalong frem til du går opp til fagbrev/svennebrev og blir ferdig utdannet frisør.

Fagmoduler

Opplæringen ved Cancam skolen er delt inn i fem pedagogiske fag-moduler. Hver modul avsluttes med innlevering av prosjektoppgave, skriftlig- og muntlig eksamen. De siste 6 ukene av kurset går til praktisk trening og avsluttes med praktisk eksamen.

Modul 1: Hår og hodebunnpleie

Hovedmål for dette faget er å kunne analysere og forstå oppbygging av hår og hodebunn. På grunnlag av analysen skal du lære å anbefale riktige produkter tilpasset kundens hår og hodebunn. I dette faget tar vi også for oss profesjonell hårvask og hodebunn-massasje.

Modul 2: Strukturomforming med arbeidstegning

Du vil lære gangen i en strukturomforming og tilhørende teori. I tillegg får du en innføring i grunnleggende vikle-teknikker og bruk av arbeidstegning som et hjelpemiddel i det praktiske arbeidet.

Modul 3: Fargebehandling med arbeidstegning

Du får en grundig innføring i relevant fargeteori, slik at du blir i stand til å utføre en fullverdig fargebehandling etter egen arbeidstegning. Du vil lære, hvordan velge riktig fargeprodukt og nyanser, de grunnleggende fargeteknikkene, hvordan vaske ut og avslutte er fargebehandling.

Modul 4. Klipp og frisyreforming med arbeidstegning og verktøyføring

Du vil i dette faget få kunnskap om hvordan analysere kundens forutsetninger og hvordan det vil kunne påvirke dine anbefalinger til kunden. Videre kommer du til å få en grundig opplæring i de fire klippeformene hel form, lik lengde, gradering og økende lengde. Du vil lære hvordan du kan dokumentere, kvalitetssikre og presentere arbeidsprosessen og eget frisørarbeid ved hjelp av arbeidstegning og fagterminologi.

Frisyreforming er også en viktig del av dette faget. Her lærer du hvordan håret fønes, formes og styles ved hjelp av forskjellige teknikker og verktøy. I tillegg får du en innføring i oppsetting samt dag- og kvelds makeup.

Modul 5: Bransjekunnskap

Her får du en innføring i hvilke elementer som påvirker driften av en frisørsalong, inntjeningsevne og hvordan du kan bidra til salongens økonomiske trygghet. Du vil lære hvordan kalkulere produkter og tjenester, hvordan beregnes merverdiavgift, hvilke tiltak som du og bedriften må følge i forhold til helse, miljø og sikkerhet. Videre forstå viktigheten av god kunde behandling og veiledning av kunden. Du vil også lære om markedsanalyse og hvordan vurdere behovet for nye frisørtjenester.

 

Veien til svennebrev

Det finnes to løp til svennebrev etter Cancam skolen.  

Alternativ 1: Lærling. Utdannelsen tar da i utgangspunktet 4 år, men du får fratrekk fra tidligere skolegang. Du får 6 mnd. fratrekk for tiden på Cancam skolen. Du får 12 mnd. fratrekk for VG1 Design og håndverk. VG2 Frisør gir 12 mnd. fratrekk. Alle andre VG1 og VG2 gir 3 mnd. hver i fratrekk. Ved utdanning fra andre land, vil det variere om en får fratrekk og hvor mye en får i fratrekk. Om du mangler et eller flere fellesfag fra videregående skole så kan du ta de under lærlingtiden.

Alternativ 2: Praksiskandidat/ Privatist. Tar i utgangspunktet 5 år. Ingen krav til skolegang eller kurs. Ingen aldersgrense. Du får 6 mnd. fratrekk for Cancam skolen.

Uansett modell så må du bestå tverrfaglig eksamen før du kan gå opp til svenneprøven.


".. Generelt så opplever jeg at elevene fra Cancam skolen er kommet lenger og er mer selvstendig enn elever fra andre skoler."

- Mein Cathrine Torset, eier av Hårmakern i Ålesund.

Lærlingplassgaranti

Vi på Cancam skolen kan gi deg tryggheten ved å garantere deg læreplass ved en av Cancam Frisør sine avdelinger om du innfrir følgende kriterier:

- Ha et genuint ønske om å bli en dyktig frisør

- Du er stå på mer enn gjennomsnittet

- Du er positiv og bidrar til et god miljø

- Har maks 10 dagers fravær.  

Hvorfor velge Cancam skolen?

Trivsel

Trivsel er viktig for oss. Vår erfaring er at elevene lærer best når de trives og blir stilt krav til. Derfor har vi maks 15 elever per lærer, noe som gjør at vi kan ha tett oppfølging.

Lær av de beste

Vår visjon er at vi skal skape Norges mest ettertraktede lærlinger. Derfor vil du lære av noen av Norges flinkeste frisører og du vil være en del av et miljø med stor engasjement for frisørfaget.

Frisørespirer

Vi lar praktisk trening og teori gå hånd i hånd slik at elevene får maksismal læring. Vår erfaring er at de flere eleven lærer best når en så raskt som mulig får praktiskert teoretisk undervisning.