Hopp til innholdet

#LÅNEKASSEN 

Du kan få både basis-støtte og tilleggslån fra Lånekassen når du går på Cancam skolen. Basis-støtten og tilleggslån dekker over 100% av studieavgiften ved Cancam skolen.

Cancam skolens opplæring er basert på offentlig godkjent læreplan, Vg 2 nivå med fagene frisyredesign og produksjon. Søker du lån igjennom Lånekassen forplikter seg til å ta offentlig eksamen i produksjon og frisyredesign. Elevene melder seg selv opp til offentlig eksamen på www.privatistweb.no. Når de offentlige eksamen er bestått vil opptil 40% av basis-støtten bli omgjort til stipend. 

Med en gang du sender inn søknad til Cancam skolen kan du også sende inn søknad til lån og stipend. Se lanekassen.no for mer informasjon om stipend og lån.


Med en gang du har sendt inn søknad til Cancam skolen så har du anledning til å sende inn søknad om lån og stipend på Lånekassen.no.