Hopp til innholdet

#LÅNEKASSEN 

Du kan få både basis-støtte og tilleggslån fra Lånekassen når du går på Cancam skolen. Basis-støtten og tilleggslån dekker over 100% av studieavgiften ved Cancam skolen.

Cancam skolens opplæring er basert på offentlig godkjent læreplan, Vg 2 nivå med fagene frisyredesign og produksjon. Søker du lån igjennom Lånekassen forplikter seg til å ta offentlig eksamen i produksjon og frisyredesign. Elevene melder seg selv opp til offentlig eksamen på www.privatistweb.no. Når de offentlige eksamen er bestått vil opptil 40% av basis-støtten bli omgjort til stipend. 


Med en gang du har sendt inn søknad til Cancam skolen så har du anledning til å sende inn søknad om lån og stipend på Lånekassen.no.