Hopp til innholdet

#Lånekassen 

Du kan få både basis-støtte og tilleggslån fra Lånekassen når du går på Cancam skolen. Basis-støtten og tilleggslån dekker over 100% av studieavgiften ved Cancam skolen.

Cancam skolens opplæring er basert på offentlig godkjent læreplan, Vg 2 nivå med fagene frisyredesign og produksjon. Søker du lån igjennom Lånekassen forplikter seg til å ta offentlig eksamen i produksjon og frisyredesign. Elevene melder seg selv opp til offentlig eksamen på www.privatistweb.no. Når de offentlige eksamen er bestått vil opptil 40% av basis-støtten bli omgjort til stipend. 

Med en gang du sender inn søknad til Cancam skolen kan du også sende inn søknad til lån og stipend. Se lanekassen.no for mer informasjon om stipend og lån.


Med en gang du har sendt inn søknad til Cancam skolen så har du anledning til å sende inn søknad om lån og stipend på Lånekassen.no.

HVORFOR VELGE CANCAM SKOLEN?

testimonial image

Trivsel

Trivsel er viktig for oss. Vår erfaring er at elevene lærer best når de trives og blir stilt krav til. Derfor har vi maks 15 elever per lærer, noe som gjør at vi kan ha tett oppfølging.

testimonial image

Lær av de beste

Vår visjon er at vi skal skape Norges mest ettertraktede lærlinger. Derfor vil du lære av noen av Norges flinkeste frisører og du vil være en del av et miljø med stor engasjement for frisørfaget.

testimonial image

Frisørspirer

Vi lar praktisk trening og teori gå hånd i hånd slik at elevene får maksimal læring. Vår erfaring er at eleven lærer best når en så raskt som mulig får praktisert teoretisk undervisning.

FAQ

INSTAGRAM

insta-img
insta-img
insta-img
insta-img
insta-img
insta-img
insta-img