Hopp til innhold
Livet på Cancam skolen - Cancam

Livet på Cancam skolen

Ynskjer du å bli frisør, kvifor velje oss? Å gå på Cancam skulen er lærerikt, inspirerande, skapande og gøy. Her får du eit innblikk på korleis ein.....

Å gå på Cancam skulen er lærerikt, inspirerande, skapande og gøy. Her fårdu eit innblikk på korleis ein jobbar med kundar. Her har vi kjekke og flinkelærarar som motiverar oss. Dei er tolmodige, positive og hjelpsame, når detkjem til teori og den praktiske delen.Den praktiske delen som blant anna er konkurranse frisering som vi somelevar er heldige og stolte for å få være med på.

Likar du å være kreativ, sosial, å skape noko, jobbe med mennesker ogjobbe litt annleis. Frisøryrket innebær at vi får andre til å føle seg betre og einfår spre positiv energi og glede. Skulen er tilpassa for alle uansett bakgrunneller internasjonalitet, alle kan søke hos oss uansett alder.Ingen dagar er like, fordi alle kundar er unike og har ulike behov. Og dette giross utfordringar i kvardagen.Utfordringar ser vi på som nye mål og mestringsfølelse er det ein sit igjenmed etter kvar skuledag. Ikkje nok med det, etter berre 5 1/2 månad påskulen kan ein begynne å jobbe å jobbe som lønna lærling. I slutten av kursetfår ein unik moglegheit i ein salong å få eit innblikk i ein salong og frisøryrket.

 

 

 

 

Kva vi ein driver med på skulen.Her får ein lære korleis ein klipp eit hår, fargar og stripar håret, ta permanent.Korleis ein kan tilpasse ein klipp til menneskets ansiktsform, kroppsform ogpersonlegheit. vi får ein unik moglegheit til å bli kjent med nye mennesker,kundar og medelevar. korleis ein skal tilpasse hårfargen til kundens fargar.Kommunisere med kundar. Få lære om produkt og produktkunnskap, jobbemed salg og sosiale media. Det har blitt lagt stor vekt på sosiale media fordidet reklamerar salongene og frisøren.Ein får ikkje berre lære om hår her på Cancam skulen, her kjem ein innomkosmetikk, farge av vipper og bryn.Få yrker gir så store moglegheiter til å bruke seg sjølv og sine evner som ifrisøryrket.Vi håpar du vil velge Cancam skulen :)

 

 

Forrige blogg Farging av ettervekst på timeplan
Neste blogg Hvordan ser perfekte foliestriper ut?